Waarderingskamer positief over TIOX

In een nieuwsbrief op haar website stelt de Waarderingskamer dat de eerste stap naar de toepassing van service georienteerde berichtenverkeer binnen de WOZ-omgeving is gezet. Dit is gerealiseerd door middel van een succesvolle koppeling met het systeem voor de geautomatiseerde toepassing van de landelijke taxatiewijzers (TIOX) op het berichtenverkeer van het Sectormodel WOZ. Met deze vorm van gegevensuitwisseling acht de Waarderingskamer het mogelijk de onderlinge samenwerking tussen overheden verder te verbeteren.

De applicatie TIOX hebben we in samenwerking met QDelft voor de VNG ontwikkeld. Hiermee kunnen gemeenten online incourante objecten waarderen conform de landelijke taxatiewijzers. TIOX kan gebruikt worden als complete webapplicatie voor de online waardering van incourante en agrarische objecten, maar gemeenten kunnen ook hun eigen waarderingsapplicatie op TIOX aansluiten door middel van XML-berichtenverkeer.

Lees het hele nieuwsbericht hier